Forma za prijavu na stranicu

   

Bibliotečko-informacijska podrška

Details

Bibliotečko-informacijska podrška

Namjena bibliotečko-informacijske podrške je da istraživačima i istraživačkim timovima pruži stručnu pomoć  pri planiranju i realiziranju projekata za koje je neophodno formiranje i korištenje specifičnih baza podataka, ekslopatacija podataka, pretraživanje naučnih baza podataka, dostup do printane referenasne građe, dostup  do elektronskih referencijskih zbirki, kreiranje zapisa u personalnim bibliografijama, određivanje istraživačke šifre, itd.

Telefon: 00387 33 253 105

Telefaks:00387 33 667 873

Email:

Kontakt: Safija Bajramović

 

 

   
© ALLROUNDER