Podrška za izdavačku djelatnost

Details
Published on Saturday, 19 March 2011 00:14
Hits: 4499

Podrška za izdavačku djelatnost

Namjena podrške za zdavačku djelatnost je da pruži pomoć istraživačima i istraživačkim timovima kod pripreme i objavljivanja rezultata njihovih istraživanja, kod pripreme i objavljivanja izdanja Filozofskog fakulteta u Sarajevu (radova, časopisa, monografija, elektronskih izdanja).

Telefon:  

Telefaks:00387 33 667 873

Email:

Kontakt: