Forma za prijavu na stranicu

   

Institut za lingvistička istraživanja

Details

O institutu

 

Institut za lingvistička istraživanja osnovan je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 2013. godine i  jedna je od organizacionih jedinica Centra za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Centar NIRSA).

Filozofski fakultet u Sarajevu je visokoškolska i naučnoistraživačka ustanova na kojoj djeluje šest jezičkih odsjeka (Anglistika, Bosanski, hrvatski i srpski jezik, Germanistika, Orijentalna filologija, Romanistika i Slavistika). Kao takav, Filozofski fakultet predstavlja instituciju s najvećim brojem stručnjaka iz različitih lingvističkih disciplina u Bosni i Hercegovini, koji se – pored opće lingvistike – bave izučavanjem bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika, te niza stranih jezika (arapski, engleski, francuski, grčki, latinski, njemački, perzijski, ruski, španski, talijanski, turski...), što svjedoči o tome da ova institucija ima velike potencijale za organiziran i sistematski ustrojen naučnoistraživački rad u okviru velikog broja lingvističkih disciplina, kaoi za provođenje interdiscpilinarnih istraživanja. Prema tome, osnovna zadaća Instituta za lingvistička istraživanja jeste uvezivanje stručnjaka iz različitih lingvističkih i srodnih naučnih disciplina iz područja humanističkih nauka, te pružanje institucionalne podrške istraživačima u oblasti lingvistike, prvenstveno uposlenicima Filozofskog fakulteta u Sarajevu, ali i drugima.

 

 


 

Sjedište: Franje Račkog 1, 71.000 Sarajevo, BiH

Telefon: 00387 33 253 290

Telefaks:00387 33 667 873

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ustanovljen: 2013

Voditelj instituta: dr. Munir Drkić, docent

 


Program

 

Osnovna djelatnost Instituta jeste sistematski organiziran naučnoistraživački rad u oblasti lingvistike u najširem smislu. Ta djelatnost obuhvata istraživanja iz opće lingvistike i različitih lingvističkih disciplina, te istraživanja bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika. Budući da se na Filozofskom fakultetu u Sarajevu izučavaju različiti strani jezici, u djelatnosti Instituta spadaju i različita istraživanja iz oblasti primijenjene lingvistike, naročito učenja stranih jezika, te njihovog kontrastivnog izučavanja, kao i kontrastiranja stranih jezika s bosanskim, hrvatskim i srpskim jezikom. U djelatnost Instituta spadaju i interdisciplinarna istraživanja, posebno ona iz srodnih naučnih oblasti iz područja humanističkih nauka.

Rad Instituta za lingvistička istraživanja realizira se putem naučnoistraživačkih, istraživačkorazvojnih i stručnih projekata. U tom smislu, dobrodošla su pojedinačna i timska, disciplinarna i multidisciplinarna istraživanja, te različiti pristupi i metodologije istraživanja, a Institut jamči pravo na autonomiju u naučnoistraživačkom radu.

U djelatnosti Instituta spada i organiziranje međunarodnih i domaćih, naučnih i stručnih skupova, konferencija, simpozija, okruglih stolova i radionica iz oblasti lingvistike i srodnih naučnih disciplina, koji mogu biti zasebni ili vezani za projekte Instituta. Shodno tome, jedna od djelatnosti Instituta jeste i objavljivanje rezultata provedenog naučnoistraživačkog rada, kao i izdavačka djelatnost u oblasti lingvistike. Institut je također usmjeren ka popularizaciji naučnoistraživačkog rada i rezultata uposlenika Filozofskog fakulteta u Sarajevu, te njihovo uvezivanje u međunarodnu naučno-istraživačku mrežu.

Aktivnosti Instituta za lingvistička istraživanja ostvaruju se zasebno ili u saradnji s drugim domaćim i inozemnim institucijama, s tim da se posebna pažnja posvećujedomaćoj i međunarodnoj saradnji.

 

 

 


Projekti  

 

 

 

 


 

   
© ALLROUNDER