Forma za prijavu na stranicu

   

Articles

Obavještenja

Details

Sarajevo, 17.03.2014.

Obavještenje o početku rada Instituta za književnost pri Centru NIRSA

Obavještenje u cjelosti možete preuzeti sa linka ispod.

   Obavještenje o početku rada Instituta za književnost pri Centru NIRSA


Sarajevo, 19.12.2013.

Obavijest za sve istraživače/ice- HORIZON 2020

 

Ministarstvo civinlih poslova BiH na svojim stranicama je objavilo poziv za prijavu prijedloga projekata u program HORIZON 2020 . Riječ je o novom programu EU-a koji je zamijenio dosadašnji FP7.Više informacija na stranici:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html


Sarajevo,  27.6.2013.

Konkurs FMON-a

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je, na osnovu Odluke Federalnog ministra obrazovanja i nauke broj 05-39-3587/13 od  21.06.2013. godine, raspisalo Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2013. godini. Konkurs ostaje otvoren do 17.07.2013. godine. Centar NIRSA svima koji žele prijaviti projekte pruža administrativnu podršku.

Više na:  http://fmon.gov.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=586:konkurs-za-finansiranjesufinansiranje-nauno-istraivakih-i-istraivako-razvojnih-projekata&catid=1:aktuelnosti&Itemid=27


Sarajevo, 24.6.2013.

Konkurs za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača BiH i Crne Gore za 2014. i 2015. godinu.

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavilo je 17. juna 2013. godine Konkurs za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore za 2014. i 2015. godinu.

Ovim putem će biti realizirana podrška organizaciji međusobnih posjeta istraživača iz BiH i istraživača iz Crne Gore koji će izvoditi zajedničke istraživačke projekte u 2014. i 2015. godini (troškovi putovanja i boravka u trajanju do 14 dana).

Prijave na konkurs potrebno je dostaviti Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, putem entitetskih ministarstava nadležnih za nauku (Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske), najkasnije do 15. oktobra 2013. godine u 16,00 sati.

Detalje u vezi sa prijavom na konkurs, kriterije za odabir projekata i formular za prijavu možete naći u tekstu konkursa.

Detaljnije na stranici:  http://ncp.ba/ba/konkurs-za-sufinansiranje-boravaka-i-putovanja-u-okviru-saradnje-istrazivaca.aspx


Sarajevo, 15.5.2013.

Konkurs Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je 13. 5. 2013. godine raspisalo Javni poziv za podršku projektima i dodjelu sredstava u okviru:

1. transfera za implementaciju Bolonjskog procesa

http://www.fmon.gov.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=532:javni-poziv-za-finansiranje-iz-sredstava-transfera-za-implementaciju-bolonjskog-procesa-u-2013-godini&catid=51:javni-pozivi&Itemid=58

2.      transfera za financiranje studentskog standarda u 2013. godini

http://www.fmon.gov.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=533:javni-poziv-za-dodjelu-sredstava-transfera-finansiranje-studentskog-standarda-u-2013-godini&catid=51:javni-pozivi&Itemid=58

3.      financiranje i sufinanciranje programa i projekata u oblasti nauke u 2013. godini

http://www.fmon.gov.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=535:javni-poziv-za-finansiranjesufinansiranje-programa-i-projekata-u-oblasti-nauke-u-2013-godini&catid=51:javni-pozivi&Itemid=58

Poziv je otvoren do 28.5.2013. godine. Detaljnije  na stranici FMON-a:

http://www.fmon.gov.ba/index.php


Sarajevo, 25.4.2013.

Obavijest za sve zainteresirane istraživače/ice

Ministarstvo civilnih poslova BiH na svojim je stranicama objavilo poziv za dodjelu grant sredstava. Riječ je o dodjeli grant sredstava kojim se zainteresiranim istraživačima/icama nudi mogućnost da se prijave na neki od ova dva konkursa :

1.program  sufinansiranje projekata u oblasti "Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu" za 2013. godinu,  i

2."program za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda EU-FP7" za 2013. godinu.

Rok za prijavu na oba konkursa je 15.5.2013.

Detaljnije o oba poziva možete vidjeti na sljedećim stranicama:

http://mcp.gov.ba/org_jedinice/sektor_nauka_kultura/konkursi/default.aspx?id=4178&langTag=bs-BA

http://mcp.gov.ba/org_jedinice/sektor_nauka_kultura/konkursi/default.aspx?id=4163&langTag=bs-BA


Sarajevo, 25.4.2013.

Obavijest o pozivu: „Grantovi za istraživače i naučne institucije u okviru „Programa naučne saradnje Švicarske sa zemljama istočne Evrope“

Obavještavaju se svi zainteresirani da je nacionalna fondacija za nauku/znanost Švicarske  objavila pozive za prikupljanje prijedloga za finansiranje u okviru programa naučne saradnje Švicarske sa istočnom Evropom. U poziv je uključena i Bosna i Hercegovina. Programom se finaciraju zajednički istraživački projekti (JRP), sudjelovanja na konferencijama u Švicarskoj, evaluacijski grantovi i pripremni grantovi. Rok za prijave je 20.9.2013.

 

Detaljnije na stranici: http://www.snf.ch/E/international/europe/scopes/Pages/default.aspx


Sarajevo, 15.3.2013.

Priprema prijedloga projekta

Obavijest za sve zainteresirane istraživače/čice: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine uz podršku Austrijske razvojne agencije, organizuje dvije radionice na temu "Priprema prijedloga projekata". Radionica u Sarajevu  će se održati u petak, 29.03.2013. godine,  u zgradi Parlamentarne skupštine BiH - sala 1/1 (Trg BiH 1, Sarajevo), sa početkom u 11:00 časova.

Broj mjesta je ograničen, te će prednost imati ranije pristigle prijave. Prijave se primaju elektronskim putem.

Učesnici bi trebali donijeti laptop kako bi mogli raditi navedene vježbe.

Više na stranici: 

http://ncp.ba/ba/poziv-za-ucesce-na-radionici-za-fp7-priprema-prijedloga-projekata-sarajevo.aspx

 


Sarajevo, 18.2.2013.

Novi pozivi za dostavu projektnih prijedloga unutar FP7

Na službenim portalima Europske Unije  Cordis i  Interface Europe objavljeni su novi pozivi za dostavu projektnih prijedloga unutar FP7 programa (Sedmog okvirnog programa za istraživanje i razvoj ). Detalje o pozivima kao i dodatna pojašnjenjenja možete pronaći na sljedećim stranicama:

 

http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

http://cordis.europa.eu/fp7/understand_en.html

http://cordis.europa.eu/fp7/participate_en.html

http://www.interfaceurope.eu/calls/calls_for_proposals


Sarajevo, 3.1.2013.

Pozivi unutar FP7 okvirnog programa

Obavještavamo sve zainteresirane da je unutar FP7 programa trenutno otvoreno nekoliko poziva za dostavu projektnih prijedloga. Detalje možete pogledati na internet stranici:

http://www.interfaceurope.eu/calls/calls_for_proposals

 

Novi pozivi iz EACEA izvršne agencije

EACEA (The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)  nadležna je za određene europske projekte iz oblasti obrazovanja, kulture i audiovizualnih medija/umjetnosti. Programi kojima ova agencija koordinira su: Erasmus Mundus, Tempus, Lifelong Learning Programme, Programi bilateralne suradnje, ACP akademska shema mobilnosti. Detaljnije o pozivu na:

http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php


Sarajevo, 11.12.2012.

Novi poziv unutar Tempus IV programa

Objavljen je novi poziv za  dostavu prijedloga projekata unutar  Tempus IV programa. Tempus je program Eurospke Unije koji daje podršku modernizaciji visokog obrazovanja u Istočnoj Europi, Centralnoj Aziji i Zapadnom Balkanu. Prijedloge vaših projekata možete dostaviti do 26.3.2013. godine.

Detaljnije informacije na web stranicama:

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2012/call_eacea_35_2012_en.php

http://www.tempusbih.com/


 

Sarajevo, 19.11.2012.

Poziv za sudjelovanje na konferenciji

Pozivaju se svi mladi istraživači/ce, studenti/ce doktorskih studija da sudjeluju  na međunarodnoj konferenciji 2nd Symposium of Social Sciences and Humanities PhD Students "Education Culture and Society - Nowadays Challenges". Konferencija će se održati u Wroclawu (Poljska) od 14-17 oktobra 2013. godine na Univerzitetu Wroclaw.

Detaljnije na o pozivu na web-stranici:

http://www.nowadays.pl

Ovdje možete pogledati poziv kolega iz Poljske:Poziv

 


Sarajevo,13.11.2012.

Rezultati  konkursa FMON-a

Na internetskoj stranici FMON-a su objavljeni rezultati konkursa naučno-istraživačkih projekata u 2012.g.

Rezultate možete preuzeti ovdje: Rezultati


Sarajevo, 31.10.2012.

Poziv na sudjelovanje na Virtualnoj konferenciji

Poštovane/i,

U prilogu možete preuzeti poziv za sudjelovanje na prvoj Virtualnoj konferenciji u kojem su sadržani detalji vezani za prijavu.

Prijava

 


 

Sarajevo, 12.10.2012.

Rezultati javnog poziva

FMON je objavilo rezultate javnog poziva za financiranje projekata iz sredstava transfera za implementaciju bolonjskog procesa u 2012. godini.

Rezultate javnog poziva možete vidjeti na stranici:

http://www.fmon.gov.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=329:rezultati-javnog-poziva-za-finansiranje-projekata-iz-sredstava-transfera-za-implementaciju-bolonjskog-procesa-u-2012-godini-&catid=51:javni-pozivi&Itemid=58


Sarajevo, 28.09. 2012.

Novi poziv FMON-a

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je drugi javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata u oblasti nauke u 2012. godini. Poziv je otvoren do 12.10.2012. godine.

Detaljnije o pozivu na stranici FMON-a:

http://www.fmon.gov.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=297:o-b-a-v-j-e-t-e-n-j-e-o-raspisivanju-drugog-javnog-poziva-za-finansiranjesufinansiranje-programa-i-projekata-u-oblasti-nauke-u-2012-godini&catid=51:javni-pozivi&Itemid=58


Sarajevo,  20.09.2012.

Rezultati FMON-ovog javnog poziva

Obavještavamo Vas da su na stranici FMON objavljeni rezultati  poziva za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata u oblasti nauke u 2012. godini.

Detaljnije informacije na:

http://www.fmon.gov.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=278:rezultati-javnog-poziva-za-finansiranjesufinansiranje-programa-i-projekata-u-oblasti-nauke-u-2012-godini-&catid=51:javni-pozivi&Itemid=58


Sarajevo, 28.08.2012.

Novi poziv unutar COST mreže

COST je europski (međuvladin) interdisciplinarni istraživački okvir za suradnju u pitanjima znanosti i tehnologije unutar kojeg se nacionalni projekti mogu koordinirati na  europskom nivou i komplementaran je FP7 programu. Osnovni cilj COST-a je jačanje europskog istraživačkog prostora (ERA- European research area). Unutar COST-a postoji devet ključnih područja koja pokrivaju različite oblasti i discipline. Na područje društvenih i humanističkih znanosti odnosi se samo jedinica: Individuals, Societies, Culture and Health (ISCH).

Rok za dostavu prijedloga je 28.09.2012. , 17.00h.

Detaljnije na stranicama:

http://www.cost.eu/

http://www.cost.eu/participate/open_call

http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1203

http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1003


Sarajevo, 23.08.2012.

Novi pozivi Europske komisije za istraživanja i projekte

Europska komisija  je  10.07.2012. objavila pozive za dostavu prijedloga projekata za istraživanje u Sedmom okvirnom programu (FP7), sa do sad najvećim iznosom po ciklusu – ukupno 8,1 milijardi  €. U ovom ciklusu fokus je usmjeren na projekte i ideje koje će podsticati europsku konkurentnost i uhvatiti se u koštac s pitanjima kao što su zdravlje, zaštita okoline i pronalaženje novih rješenja za rastuće izazove povezane s urbanizacijom i zbrinjavanjem otpada. Finansiranje je otvoreno za organizacije i preduzeća u svim državama članicama EU i partnerskim zemljama. Pozivi su ciljani, za inovacije i niz društvenih izazova, gradeći time most prema "Horizon 2020" - narednom programu EU za finansiranje istraživanja od 2014. do 2020. godine. Ukupno 4.8 milijardi € je alocirano na tematske istraživačke prioritete. Posebna pažnja će se posvetiti malim i srednjim preduzećima (MSP) u paketu u vrijednosti do 1,2 milijarde €.

Više informacija na službenim stranicama:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing&pg=calls

http://www.interfaceurope.eu/calls/calls_for_proposals


Sarajevo, 04.07.2012.

 Čestitke!!!!!!!

Sa zadovoljstvom vas obaviještavamo da je Filozofski fakultet u Sarajevu kao partnerska institucija uspješno izvršio aplikaciju putem Centra NIRSA na združeni/zajednički master studij (Joint Master Programme) u konzorciju koji čine: Universitat Autònoma de Barcelona, University of Malta, University of Oslo, University of Amsterdam, University of  Sussex i University of Sarajevo- Filozofski fakultet. Riječ je o LLLP programu (Life Long Learning Programme) unutar programa Erasmus Mundus. Nositelj projekta je Universitat Autònoma de Barcelona a svi ostali navedeni univerziteti sudjeluju kao  partnerske institucije. Projekat je uspješno prošao na natječaju EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) , trajat će 2 godine (4 semestra)  i izvodit će se na svim partnerskim institucijama u skladu sa principima bolonjske deklaracije. Nositelj projekta ispred Filozofskog fakulteta u Sarajevu je Odsjek za pedagogiju, a voditeljica tima je ak. prof. dr. Adila Pašalić-Kreso. Stručnu podršku u pripremi projektne dokumentacije i u korespondenciji sa ino-partnerima pružio je Centar NIRSA. Čestitamo projektnom timu  koji je radio na ovom multilateralnom projektu i želimo puno sreće u njegovoj realizaciji!!!!


 

Sarajevo, 27.06. 2012.

Obavijest o održavanju Info-dana na ETF-u u Sarajevu

Na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu dana 25.06.2012. godine je održan informativni dan na temu „FP7 – Tematska oblast ICT (Informaciono-komunikacijske tehnologije)“. Info-dan je organiziran od strane Ministarstva civilnih poslova BiH u saradnji sa imenovanim članovima Programskog komiteta za ICT i NCP te uz podršku Austrijske razvojne agencije. Članovi programskog komiteta su govorili o mogućnostima sudjelovanja bh timova i istraživača u FP7 okvirnom programu. Prof. dr. Adnan Salihbegović, Član FP 7  programskog komiteta za ICT govorio je o oblastima istraživanja za ICT i struktri projekata uključenih u FP7 ICT. O radnim programima za 2013. godinu govorila je prof. dr. Zdenka Babić, a o pripremi projektne dokumentacije govorila je mr.sc. Jasna Hivziefendić. Svi su posbeno istaknuli nužnost uključivanja bh istraživača i projektnih timova u europske programe, budući da BiH plaća ulaznu kartu kako bi uopće mogla sudjelovati u istraživačkim programima i projektima a gotovo ništa od tih novaca se ne povuče nazad.


Sarajevo, 6. 6. 2012.

 Obavijest o održavanju Info- dana JRC

 Jučer je u hotelu Europa u Sarajevu  održan Info- dan na kojem je predstavljen JRC (Joint Rsearch Center- Združeni Istraživački Centar) Europske Unije. JRC kao institucija djeluje unutar europske komisije a svoje institute i laboratorije ima u sedam europskih zemalja. Predstavljeni su dosadašnji uspjesi JRC-a kao i strategija za koju se europska komisija opredijelila u narednom periodu. Europska komisija kao krovna institucija unutar koje JRC djeluje je ta koja donosi odredbe, uredbe i strategijski plan prema kojem JRC djeluje i koje ispunjava. Osnovna uloga JRC-a jeste jačanje naučnih/znanstvenih kapaciteta EU-a i njenih susjeda te diseminacija rezultata naučnih/znanstvenih istraživanja. Premda JRC ne nudi stipendije važno je reći da zainteresirani kandidati/kinje iz Bosne i Hercegovine mogu ići na usavršavanja (za vrijeme doktorata i nakon stricanja titule doktora nauka/znanosti) u bilo koji od instituta i laboratorija JRC-a.

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm


Sarajevo, 01.06.2012.

Obavijest o novom KONKURSU Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je, na osnovu Odluke Federalnog ministra obrazovanja i nauke broj 05-39-2164/12 od 08.05.2012. godine, raspisalo Konkurs/Natječaj za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2012. godini, u ukupnom iznosu od 500.000,00 KM.

Konkurs ostaje otvoren do 21.06.2012. godine.

Detaljnije o konkursu i obrazac za prijavu možete preuzeti na stranici:

http://www.fmon.gov.ba/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=20&Itemid=59

 


Sarajevo, 01.06.2012.

Održano prvo online predavanje

Dana 24.05.2012. održano je prvo online predavanje na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Predavanje je održano u sali malog amfiteatra a organizirano je suradnjom udruženja studenata psihologije SINAPSA i Centra NIRSA. Posebno ističemo da je predavanje održano zahvaljujući trudu dviju mladih kolegica:  Lamije Landžo i Dalile Bašić koje su stupile u kontakt sa prof. dr. Rupertom Brownom, profesorom socijalne psihologije sa  sa Univerziteta u Sussexu. Predavanje je bilo  posjećeno i  uspješno te se  nadamo da će on-line predavanja postati standardna praksa na Filozofskom fakultetu.

Više o prof. Brownu :

http://www.sussex.ac.uk/profiles/95042

 

U prilogu možete pročitati pismo studentica Lamije Landžo i Dalile Bašić.

Prilog - Hipoteza online kontakta

 


Sarajevo, 23.05.2012.

Najava online predavanja

Studenti/ce Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu preko Centra NIRSA i udruge SINAPSA organiziraju prvo online predavanje na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Predavanje će se održati dana 24.05.2012. godine od 11-12 h u sali malog amfiteatra.

Tema predavanja je: „Intergrupni kontakt i njegova učinkovitost u smanjenju grupnih konflikta“

Predavač će biti prof. dr. Rupert Brown, socijalni psiholog sa Univerziteta u  Sussexu. Predavanje je otvoreno i mogu ga pratiti svi zaintersirani studenti/ce Filozofskog fakulteta.


Sarajevo, 12.05.2012

Obavijest o održavanju Info dana

U Rektoratu Univerziteta u Sarajevu  10.05.2012. godine je održan Informativni dan „Mobilnost istraživača- mogućnosti i primjeri dobre prakse“. Info dan su otvorili  prof. dr. Hazim Bašić prorektor za naučno-istraživački rad Univerziteta u Sarajevu i Amar Miraščija, predstavnik Ministarstva civilnih poslova BiH. Prezentacije su održali i Dalibor Drljača (član Programskog komiteta PEOPLE programa), Dimitris Sanopoulos (CERTH, Thessaloniki, Grčka), prof. dr. Miroslav Trajanović (mašinski fakultet Univerziteta u Nišu) i Mario Milanović (EURAXSESS Centar BiH, Banja Luka). Osnonvi cilj ovog Info dana je bio da se istraživačima/icama  iz BiH ukaže na mogućnosti sudjelovanja u europskim programima (FP7, EUREKA, COST) te da se širu akademsku zajednicu upozna sa programima mobilnosti istraživača. Istaknuta je važnost odlaska bh istraživača/ica na studijske boravke u inozemstvo, budući da je to praksa na kojoj insistira Europska Unija. U pojedinim zemljama EU-a kandidati/kinje ne mogu dobiti titulu doktora nauka ukoliko najmanje jedan semestar nisu proveli na nekom Univerzitetu izvan svoje matične države. Istaknuta je i važnost sudjelovanja BiH u europskim projektima, budući da država plaća tzv. „ulaznu kartu“ kako bi uopće bila u mogućnosti da sudjeluje u programima a gotovo ništa od tih uloženih sredstava se ne vrati nazad. Posebno značajno je da samo u programskoj oblasti PEOPLE FP7 okvirnog programa istraživač/ica može indivudualno/pojedinačno prijaviti projekat.

 

http://unsa.ba/s/index.php?option=com_content&task=view&id=1302&Itemid=348

 

 


Sarajevo, 19.04.2012.

Obavijest o  početku realizacije projekta „Metodika visokoškolske nastave i interkulturalnog obrazovanja“ na Filozofskom fakultetu u Sarajevu smiley

alt

 

Projekat „Metodika visokoškolske nastave i interkulturalnog obrazovanja“ razvijen je u suradnji sa  UNICEF-om koji u okviru projekta MDGF Kultura za razvoj daje finacijsku podršku. U projektu sudjeluju Filozofski fakultet Univerziteta Banja Luci, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru i Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Predviđeno je da se na svim ovim visokoškoslkim obrazovnim institucijama kurs odvija kroz osam identičnih modula, te da na svakom od fakulteta predaju predavači/ce sa svih Univerziteta/Sveučilišta.

Cilj ovog projekta jeste da deset asistenata/ica sa banjalučkog Univerziteta, Univerziteta u Sarajevu te Sveučilišta u Mostaru dobije teorijske i praktične uvide iz oblasti interkulturalnog visokoškolskog obrazovanja, što je jedna od pretpostavki za uključivanje u europski prostor visokog obrazovanja ali i zakonska obaveza na visokoškolskim institucijama u BiH.

Nositelj ovog projekta ispred Univerziteta u Sarajevu jeste Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta. Voditeljica projekta je prof.dr.sc. Adila Pašalić-Kreso.

Ukupna  vrijednost ovog projekta za Filozofski fakultet u Sarajevu jeste 64,615,00 KM. 

Projekat se realizira uz podrsku i sudjelovanje Centra NIRSA.

 


Sarajevo, 11.04.2012.

Obavijest o održavanju VI savjetovanja o reformi visokog obrazovanja

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu će u subotu, 14.04.2012. sa početkom u 8.30h biti održano VI savjetovanje o reformi visokog obrazovanja za grupaciju humanističkih nauka. Na svejtovanju će se govoriti o kontinuitetu reforme visokog obrazovanja. Radno predsjedništvo savjeta za grupaciju humanističkih nauka čine: prof. dr. Uzeir Bavčić, prof. dr. Ivo Komšić, prof. dr. Munir Talović, prof. dr. Dubravko Lovrenović, prof. dr. Esad Duraković, Azra Nikšić.

O problemima i mogućim rješenjima vezanim uz reformu visokog obrazovanja govorit  će i profesori, docenti, asistenti i studenti sa nekoliko fakulteta/odsjeka.

Detaljnije sa stranice Univerziteta:

http://unsa.ba/s/index.php?option=com_content&task=view&id=1260&Itemid=348

 


Sarajevo,  06.04.2012.

Konkurs Federalnog ministastva obrazovanja i nauke

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH raspisalo je javni poziv za podršku projektima iz oblasti visokog obrazovanja i nauke. Ukupni budžet za oblast visokog obrazovanja je 1.841.000,00 KM, a za programe i projekte od značaja za Federaciju BiH ukupno je predviđeno 2.900.000,00 KM. Rok za dostavu prijava je 04.05.2012. godine.

Detaljnije  pozivu i obrazac prijave možete naći na:

http://www.fmon.gov.ba/index.php?option=com_content&task=view&id=698&Itemid=1

http://www.fmon.gov.ba/images/stories/obavjestenje%20o%20javnom%20pozivu%202012.pdf

FMON je također objavio poziv za dodjelu sredstava transfera za pobnoljšanje studentskog standarda u 2012. godini. Konkurs je raspisan za sljedeće oblasti:

Podrška projektima studentskih organizacija, realizaciji domaćih i međunarodnih studentskih manifestacija, te učešću studenata na domaćim i međunarodnim studentskim manifestacijama.

Pomoć bibliotekama visokoobrazovnih institucija u osiguranju dostupnosti udžbenika osnovne studentske liter­ature za studijske programe

Detaljnije o pozivu i obrazac prijave na linku:

http://www.fmon.gov.ba/index.php?option=com_content&task=view&id=696&Itemid=1

Treći poziv koji je objavljen na stranicama FMON-a odnosi se na finansiranje iz sredstava za implementaciju bolonjskog procesa u 2012. godini  a predviđeno je da se projektni nacrti dostave u skladu prema sljedećim cjelinama:

1 .Popularizacija, informiranje javnosti i analiza javnog mnijenja o stepenu i značaju implementacije Bolonjskog procesa

 2. Razvoj novih studijskih programa I, II I III ciklusa

 2.a Razvoj novih studijskih programa I ciklusa 

 2.b Razvoj novih studijskih programa II i III ciklusa

 3. Podrška razvoju nastavnih planova i programa i njihovo usklađivanje s kretanjima na tržištu rada   

 4. Podrška ispunjavanju uslova za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Federaciji

 5. Podrška uključivanju studenata u naučno-istraživačke procese i praktičnu primjenu          stečenih znanja

Informacija o javnom pozivu i obrasci prijave:

http://www.fmon.gov.ba/index.php?option=com_content&task=view&id=697&Itemid=1


Sarajevo, 30.03.2012.

Prezentacija znanstvenih otkrića na Filozofskom fakultetu

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu danas je održana prezentacija znanstvenih otkrića do kojih je došao tim koji je radio na projektu „Tajna zgošćanskih stećaka“. U ovom interdisciplinarnom istraživanju  sudjelovao je tim znanstvenika iz cijeloga svijeta sačinjen od: arheologa, antropologa, genetičara, historičara, lingvista i istoričara umjetnosti. Svoje prezentacije su široj javnosti predstavili mr. Lidija Fekeža-Martinović (arheologinja), prof.dr. Ewa-Elvira Klonovski (antropologinja), prof.dr. Damir Marjanović (genetičar), prof.d.r. Dubravko Lovrenović (historičar), prof.dr. Lejla Nakaš (lingvističarka), ass. Ema Mazrak (istoričarka umjetnosti). Autor projekta ovog veoma važnog projekta je Ferid Sokolović. Posebno ističemo činjenicu da će tim nastaviti sa radom na ovom projektu.


Sarajevo, 15.03.2012.

Poziv europske komisije

Europska komisija objavila je poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru programa „Kompetitivnost i Inovacija“ (CIP-Competitiveness and Innovation ). Glavni cilj ovog projekta je povećanje upotrebe   ICT (informacijsko- komunikacijskih) tehnologija i širenje digitalnih sadržaja na području cijele Europe. Projekt bi trebao povećati mogućnosti za iznalaženje zajedničkih rješenja i usluga, posebice za područja od javnog interesa. Prijave je  potrebno  dostaviti do 15.05.2012. godine.

Više o pozivu i projektu:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm

http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/participating/calls/call_proposals_12/index_en.htm

http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/documents/cip_ict_psp_leaflet_call6_v2.pdf


Sarajevo, 24.02.2012.

Novi poziv unutar COST istraživačkog okvira

COST je europski (međuvladin) interdisciplinarni istraživački okvir za suradnju u pitanjima znanosti i tehnologije unutar kojeg se nacionalni projekti mogu koordinirati na  europskom nivou i komplementaran je FP7 programu. Osnovni cilj COST-a je jačanje europskog istraživačkog prostora (ERA- European research area). Unutar COST-a postoji devet ključnih područja koja pokrivaju različite oblasti i discipline. Na područje društvenih i humanističkih znanosti odnosi se samo jedinica: Individuals, Societies, Culture and Health (ISCH).

Rok za dostavu prijedloga je 30.03.2012. Nakon zaprimanja preliminarnih prijava u martu/ožujku, u maju (do 18 maja/svibnja)će biti odlučeno koji prijedlozi ulaze u finalni izbor. Ukoliko projekat uđe u uži izbor potpune prijave moraju biti poslane do 27.07.2012.Konačna odluka i izbor uspješnih projekata očekuje se do novembra/studenog 2012. godine.

Detaljnije o pozivu:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:015:0006:0007:EN:PDF


Sarajevo, 24.02.2012.

Novi poziv za dostavu projektnih prijedloga unutar FP7 programske oblasti PEOPLE

Europska komisija objavila je  nove pozive za dostavu projektnih prijedloga unutar programske oblasti PEOPLE unutar sedmog okvirnog programa (FP7).

Jedan od poziva odnosi se na poticanje suradnje među zemljama članicama EURAXESS mreže- vezan je uz teme „Inovation Union“ i razvijanje zajedničkih projekata. Rok za dostavu prijava je 18.04.2012. godine.

Detaljnije o pozivu:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portal?_nfpb=true&_windowLabel=Browse_PEOPLE&Browse_PEOPLE_actionOverride=%2Fportlets%2Fcall%2Fbrowse%2FdownloadInformationPackageDocuments&_pageLabel=people


13.02.2012. Sarajevo

Poziv za sudjelovanje na susretu slavista (Zurich 2012)

Organizacija mladih slavista/lingvista POLYSLAV nastala 1997. godine  na Univerzitetu u Konstanzu osmišljena je kao platforma za suradnju mladih istraživača, doktoranata  i postdoktoranta slavističkih studija. Glavni cilj POLYSLAV-a jeste poticanje suradnje između slavista Istočne i Zapadne Europe. Ovogodišnji susret koji organizira POLYSLAV  održat će se na Univerzitetu u Zurichu od 5-7 septembra/rujna 2012 godine. Svi zainteresirani doktoranti/postdiplomci slavisti/lingvisti svoje abstrakte trebaju poslati najkasnije do 01.04.2012. godine. Radovi mogu biti vezani za bilo koju od lingvističkih subdisciplina: fonetiku, fonologiju, sintaksu, semantiku, pragmatiku, sociolongvistiku, historijsku lingvistiku i analizu diskursa.

Više informacija o pozivu  na :

http://www.polyslav.org/

Poziv možete preuzeti OVDJE.


Sarajevo, 12.02.2011.

Nova platforma za istraživanja u filozofiji i znanosti

Časopis The Logical Foresight – A Journal For Logic And Science čiji je izdavač Academia Analitica dobio je svoju elektronsku formu. Od ove godine započinje objavljivanje tekstova, rasprava i prikaza. Prvi broj izlazi u novembru 2012. Časopis je zainteresiran za lateralno mišljenje koje donosi inovacije, za out of the box ideje, za novi pristup, za think-tank opcije, za istraživanja u kojima se integriraju projekti, primjenjuju konzorciji metodologija, stvaraju mreže odličnosti. Časopis predstavlja još jednu open source platformu za istraživanja.

Više informacija na stranici:

http://e-journal.academia-analitica.org/index.php/logical_foresight

 


Sarajevo, 27.01.2012.

    RRPP - Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans: novi poziv za dostavu projektnih prijedloga

     Švicarska agencija za razvoj i surdanju je objavila novi poziv za dostavu projektnih prijedloga unutar programa RRPP - Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans (program regionalne suradnje na Zapadnom Balkanu). Projektni prijedlozi bi trebali biti vezani uz tranziciju, analizirani iz perspektive društvenih znanosti,  primjenjivati znanstvene i teoretske koncepte i metodologiju. Moraju se uklopiti u regionalnu istraživačku mrežu „Političke, društvene i ekonomske promjene na području Zapadnog Balkana“

   Detaljnije na:

http://www.rrpp-westernbalkans.net/

http://www.rrpp-westernbalkans.net/calls


Sarajevo, 24.01.2012.

ČESTITKE!!!!!
 

 alt

 

Bosanskohercegovački književnik, dramatičar, esejist, romanopisac, akademik,  profesor  i naš dragi, za šalu uvijek raspoloženi prijatelj Dževad Karahasan dobitnik je medalje Društva Heinrich Heine za 2012 godinu. 

Koliko je važno ovo priznanje ne samo za našeg pisca osobno već za bh društvo u cjelini pokazuje i činjenica da je riječ o presedanu: naime, ovo je prvi put da je nagrada dodijeljena autoru koji dolazi sa ne-njemačkog govornog područja. Medalja će našem velikom piscu biti uručena na 156 godišnjicu smrti Heinricha Heinea, 17 februara 2012 godine.

   Čestitke našem  profesoru Dževadu Karahasanu uz želje da  sve nas obraduje novim romanima i novim nagradama!!

Više o ovom važnom događaju za bh društvo i kulturu:

http://www.radiosarajevo.ba/novost/72374/dzevad-karahasan-dobitnik-medalje-heinrich-heine

http://www.oslobodjenje.ba/index.php?id=24300

http://www.sutra.promotim.ba/novost/52430/Dzevadu-Karahasanu-medalja-drustva-Heinrich-Heine

 


 


 

Sarajevo, 23.01.2012.

Inicijalni sastanak

24. i 25. januara 2012. godine (u 9,00 sati) u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu bit će upriličen kick-off meeting, u kojem će sudjelovati evropski eksperti iz razvojno-istraživačke oblasti (socijalne, privredne, društveno-humanističke oblasti i dr.). Cilj projekta je uspostavljanje i uvođenje standarda i kriterija kvaliteta za SEE region u sferi naučnoistraživačkog rada koji su u skladu sa standardima EU. U tom smislu, projekt, između ostalog, ima za cilj da ponudi konstruktivno rješavanje problema „odliva mozgova“ kroz iniciranje uvođenja mladih naučnih istraživača u naučno-nastavne procese. Također, jedan od ciljeva je i repozicioniranje i transformiranje univerziteta kao pasivne institucije, čije članice svoje aktivnosti baziraju isključivo na nastavi, u inkubatore znanja i inovacija kao ishodima kvalitetnog naučnoistraživačkog rada. 

 


 

Sarajevo, 18.01.2012.

DOKTORSKI STUDIJ IZ SUVREMENE FILOZOFIJE

Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu od 28.12.2011.godine data je saglasnost Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu za pokretanje druge linije doktorskog studija pod nazivom: SUVREMENA FILOZOFIJA.

Doktorski studij filozofije traje 3 godine, uključuje  tri nastavna semestra i tri naučno-istraživačka semestra. Kandidati koji se prijavljuju imaju potporu za svoj naučno-istraživački rad kroz tri otvorene naučno-istraživačke platforme na Filozofskom fakultetu u Sarajevu: ZINK (Znanstveno-istraživački inkubator), Centar NIRSA (Centar za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti), Academia Analitica (društvo za razvoj logike i analitičke filozofije u Bosni i Hercegovini).

Za publiciranje svojih naučno-istraživačkih radova studenti doktorskog studija filozofije imaju indeksirane časopise iz matične oblasti filozofije: SOPHOS-časopis mladih istraživača i THE LOGICAL FORESIGHT- A Journal for Logic and Science.

Osim navedenog, studij će biti internacionaliziran gostovanjem predavača univerziteta iz Evrope i USA. Na ovaj način postignut je svjetski standard uvjeta za uspješno odvijanje doktorskog ciklusa izučavanja modernih tema filozofskog mišljenja.

Predviđeno je da javni poziv za upis kandidata bude objavljen u aprilu 2012.godine, a da studij započne od oktobra 2012.godine. Predsjednik vijeća doktorskog studija je profesor dr. Nijaz Ibrulj. Sudjeluju: Prof.dr.sc. Bosto Sulejman, Prof.dr.sc. Ugo Vlaisavljević, Prof.dr.sc. Jasminka Babić-Avdispahić, Prof.dr.sc. Fatima Lačević.

Više o programu studija pogledati ovdje:

  Doktorski studij filozofije - program

Kontakt informacije

Univerzitet u Sarajevu

Filozofski fakultet u Sarajevu

Odsjek za filozofiju

SUVREMENA FILOZOFIJA-doktorski studij

Franje Rackog 1

71000 Sarajevo

Tel. + 387 33 253 126

Fax. +387 33 667 873

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

Sarajevo, 17.01.2012.

Poziv za  sufinansiranje projekataka iz oblasti kulture i sporta za 2012. Godinu- Kanton Sarajevo

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo objavilo je poziv za dostavu prijedloga projekata iz oblasti kulture i sporta. Krajnji rok za dostavu prijava je 29.2.2012. godine. Posebno nalgašavamo da će se prijave za vanredne,važne projekte  primati i razmatrati i nakon predviđenog roka Javnog poziva, a u granicama raspoloživih sredstava.

Više informacija o pozivu vidjeti na:

http://mks.ks.gov.ba/node/1641


Sarajevo, 10.01.2012.

Poziv za dostavu prijedloga: ERASMUS MUNDUS

Europska komisija je objavila  novi poziv za prijedloge i učešće/sudjelovanje u projektu Erasmus Mundus 2009-2013. Ovogodišnji poziv  Eurospke komisije za sudjelovanje u Erasmus Mundus projektu akcenat stavlja na tri oblasti: zajedničke programe, partnerstvo i promociju europskog visokog obrazovanja. Rok za dostavu prijedloga  je 30 april/travanj 2012.

Detalje vidjeti na:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/2012/call_eacea_42_11_en.php#call

 

 


Sarajevo, 19.12.2011.

Novi prijedlog EU komisije: program KreativnaEuropa

Kreativna Europa (Creative Europe) novi je prijedlog Europske komisije za sektor kulture. Program Kreativna Europa je dio prijedloga komisije koji se odnosi na formiranje i usavršavanje višegodišnjeg europskog proračuna (2014-2020) i spojit će dosadašnje programe Kultura, Media i Media Mundus u jedan. Na ovaj način EU planira dati podršku kreativnosti i različitim segmentima djelovanja u kulturi. Cilj programa je očuvanje i promocija kulturoloških i jezičkih različitosti Europe kao i potpora održivom razvoju Europe u cjelini.

Više informacija na:

http://ec.europa.eu/culture/news/creative-europe_en.htm

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm


Sarajevo, 16.12.2011.

Obavijest: Europska komisija odobrila program HORIZON 2020.

Program HORIZON 2020 osmišljen je kako bi se potpomogla istraživanja, inovativnost i kompetitivnost Europe . Osnovni cilj ovog programa jeste jačanje europskog istraživačkog prostora (ERA) te stvaranje jedinstvenog tržišta za zanje, istraživanje i inovativnost. HORIZON 2020 bi svim europljanima trebao pomoći u riješavanju njihovih zajedničkih problema: stvaranje održivog sustava mobilnosti,  klimatskih promjena, ostarjelog stanovništva, sigurnosti hrane i razvijanju održivih i obnovljivih sustava energije.

Detaljnije:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1475&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

http://erc.europa.eu/


Sarajevo, 15.12.2011.

EU: predstavljen prijedlog novog programa u području obrazovanja, usavršavanja, maldih i sporta- ERASMUS ZA SVE

Erasmus za sve (Erasmus for All) je novi Program Europske Unije u području obrazovanja, usavršavanja, mladih i sporta  predložen od strane Europske komisije 23. novembra/studenog 2011. godine. O prijedlogu navedenog Programa se sada raspravlja u Vijeću EU i Europskom parlamentu nakon čega se očekuje konačna odluka. Ovaj program će zamijeniti sedam postojećih programa (Program za cjeloživotno učenje, Mladi na djelu, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program suradnje s industrijaliziranim državama) te će biti jednostavniji i učinkovitiji od njih. Ukupni proračun Programa je 19 milijardi eura, a predviđa se da će tijekom trajanja programa (2014.-2020.) pet miliona ljudi koristiti EU sredstva namijenjena obrazovanju i usavršavanju.Erasmus za sve će biti namijenjen svim državama članicama Europske unije, Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj, Švicarskoj, državama kandidatkinjama koje koriste pretpristupne fondove te ostalim državama zapadnog Balkana.

Detaljnije o prijedlogu Programa ERASMUS za sve:

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/


Sarajevo, 14.12.2011.

Obavijest o održavanju EURAXESS radionice

U četvrtak 8 decembra/prosinca u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu održana je konferencija za medije i radionica na kojoj je predstavljena EURAXESS inicijativa, BAMONET projekat, prava i obaveze lokalnih kontakt osoba, Evropska povelja za istraživače i Kodeks za zapošljavanje istraživača. Osnivanje EURAXESS centra BiH ocijenjeno je kao jedan od malobrojnih pozitivnih pomaka BiH na putu ka Europskoj Uniji. Osnivanjem ovog centra BiH se pridružila EURAXESS inicijativi koju je do sada podržalo 37 zemalja. Osnovni cilj EURAXESS centra jeste razvijanje mreža za mobilnost istraživača na javnim univerzitetima. Ovime je u BiH stvoren institucionalni okvir i platforma za suradnju između domaćih i stranih istraživača koji svoje znanstveno djelovanje žele započeti ili nastaviti u BiH, čime smo se povezali sa više od 200 centara iste namjene u svim eurospkim zemljama.

Također, predstavljen je i BAMONET projekat („Razvoj mreže centara za mobilnost u BiH) koji financira Evropska komisija iz sredstava „Sedmog okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj“ (FP7), programska oblast „PEOPLE”. Učesnici BAMONET projekta su Ministarstvo civilnih poslova BiH (koordinator projekta), Univerzitet u Banjoj Luci („Bridgehead” partner) i Univerzitet u Sarajevu (partner).

Više informacija na:

http://unsa.ba/s/index.php?option=com_content&task=view&id=1122&Itemid=348

http://unsa.ba/s/index.php?option=com_content&task=view&id=1120&Itemid=348 

 

 


Sarajevo, 13.12.2011.

Rezultati konkursa Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke

REZULTATI KONKURSA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIH I ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNIH PROJEKATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U 2011. GODINI

 


Sarajevo, 28.11.2011.

Poziv  Delegacije Europske unije za dostavu prijedloga

Delegacija EU u Bosni i Hercegovini raspisala je konkurs za dostavu projektnih prijedloga koji za cilj imaju jačanje uloge civilnog društva, promociju ljudskih prava, promicanje demokratskih reformi i jačanje demokratskih kapaciteta Bosne i Hercegovine. Rok za dostavu prijedloga je 27.2.2012. godine.

Detaljnije o pozivu na stranicama:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1322474521212&do=publi.welcome&searchtype=AS&zgeo=35580&ccnt=7573876&debpub=01%2F11%2F2011&orderby=upd&orderbyad=Desc&page=1&nbPubliList=15

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1322476225962&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35580&ccnt=7573876&debpub=01%2F11%2F2011&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=131857


Sarajevo, 22.11.2011.

U prepunoj dekanskoj sali Filozofskog fakulteta u Sarajevu održan je okrugli stol pod nazivom Bosna i Hercegovina: sekularna ili vjerska država? Uvodničari su kroz različlite pristupe ovoj temi problematizirali različite aspekte, ukazali na brojne nedoumice, na protivuriječnosti u realnim procesima, u relanom prostoru i vremenu, te na ustavno-pravna rješenja odnosa vjere i države, kao i brojne kontradikcije vezane za odnos države i religije u kontekstima društvene i političke ontologije.

Naročit kvalitet održanog okruglog stola bila je diskusija u kojoj su prisutni problematizirali pitanje da li nam treba vjerska država ili država za građane vjernike,  nevjernike, ne-vjernike, odnosno za  građane koji prakticiraju vjeru i imaju izraženu konfesionalnu aktivnost i za građane koji se laički odnose prema konfesionalnoj pripadnosti, te šta u polju rješavanja ovih pitanja znače koncepti slobode i ljudskih prava.

Skup je bio uspješno organiziran, popraćen prisustvom predstavnika velikog broja medijskih kuća, a svi elektronski portali u BiH su izvijestili javnost o ovom događaju.


Sarajevo, 17.11.2011.

Obavijest o održavanju okruglog stola na Filozofskom fakultetu

Obaviještavamo sve zainteresirane da će 22.11.2011. sa početkom u 11 h na Filozofskom fakultetu u Sarajevu biti održan okrugli stol pod nazivom: „Bosna i Hercegovina: sekularna ili vjerska država?" Ovaj okrugli stol organiziran je na inicijativu dekana Filozofskog fakulteta prof. dr. Ive Komšića a na njemu će vodeći bh. intelektualaci, teolozi i državni djelatnici raspravljati o aktualnim temama i problemima našeg društva.

Poziv možete preuzeti OVDJE.

 

UPOTREBA BAZE PODATAKA INFOBIRO 

Obavijest za sve uposlenike Filozofskog fakulteta koji imaju fakultetski e-mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ):

Filozofski fakultet u Sarajevu  u suradnji sa Media Centrom omogućio je pristup bazi podataka (digitalnom arhivu) INFOBIRO. INFOBIRO (u vlasništvu Media Centra) je online digitalni arhiv koji svim zainteresiranim istraživačima/čicama omogućava brzu pretragu i pristup člancima iz novina i časopisa sa područja BiH i regije (Hrvatska i Crna Gora), digitalnim kolekcijama stare bh. štampe te sociološkim, medijskim i multidisciplinarnim istraživanjima različitih institucija iz cijele regije. Arhivu INFOBIRO mogu pristupiti svi uposlenici Filozofskog fakulteta koji imaju e-mail nevedenog oblika (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) tako što će unijeti e-mail i jedinstvenu šifru koju mogu dobiti u Centru NIRSA- mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Digitalni arhiv INFOBIRO uključuje arhiv dnevnih novina (Dnevni Avaz, Oslobođenje, Nezavisne novine, Dnevni list), sedmičnih magazina (Dani, Slobodna Bosna, Reporter, Global, Ljiljan, Max magazine, Feral Tribune, Monitor), petnaestodnevnih magazina (Start, Max Magazine),  arhiva poslovnih magazina (ZIPS, Banke, Poslovne novine, Glasnik vanjskotrgovinske komore, Glasnik privredne/gospodarske komore FBIH, INFOKOM, Banke u BiH),  historijski arhiv (arhiva digitaliziranih novina: Bosanski prijatelj, Bosna, Bosanski vjestnik, Neretva, Bosanska vila, Nada, Glasnik Zemaljskog muzeja, Židovska svijest, Front slobode, Sineast, Naši Dani) i  arhiv istraživanja nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine i Srbije.

 


Sarajevo, 16.12011

Svjetski dan filozofije

2002 godine UNESCO je donio odluku da se svaka treća srijeda u mjesecu novembru/studenom obilježava kao svjetski dan filozofije. Cilj obilježavanja ovoga dana jeste promocija filozofije i filozofske refleksije kao i dijeljenje filozofijskog naslijeđa različitih zemalja/kultura, razmjena ideja i promicanje debate i dijaloga o raznim izazovima pred kojima se nalazi društvo u cjelini.

Vidjeti više na:

http://www.un.org/en/events/philosophyday/

 


Sarajevo, 14.11.2011.

Odobreni bilateralni projekti u okviru naučno-tehnološke saradnje između BiH i Slovenije

Zajednički odbor za naučnu i tehnološku saradnju između Slovenije i Bosne i Hercegovine odobrio je 28 projekata koji će biti provedeni u periodu od 1. januara 2012. do 31. decembra 2013. (tabela odobrenih projekata je u prilogu).
         Na Javni konkurs za odabir prijedloga naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne saradnje između Slovenije i Bosne i Hercegovine u godinama 2012. i 2013. u konkursnom roku prijavljeno je 57 projekata.

Članovi Zajedničkog odbora za naučnu i tehnološku saradnju između Slovenije i Bosne i Hercegovine razmijenili su informacije o aktivnostima u nauci i tehnologiji i učestvovanju u međunarodnim programima i projektima, prije svega o aktivnostima u okviru 7. Okvirnog programa Evropske unije za naučni i tehnološki razvoj (FP7), COST, EUREKA i ostalim programima EU. Delegacije su razmijenile informacije o prioritetima i strateškim ciljevima u području nauke, istraživanja i razvoja.

Predstavnici slovenačkog dijela Zajedničkog odbora predstavili su centre izvrsnosti i mogućnosti za saradnju sa institucijama u Bosni i Hercegovini. Oni su predstavnike BiH obavijestili o mogućnostima prijave istraživača i studenata doktorskih studija iz Bosne i Hercegovine na konkurs Javni fond za razvoj kadrova i stipendiranje (http://www.sklad-kadri.si/) te na mogućnost prijave studenata doktorskih studija iz Bosne i Hercegovine na pozive za mlade istraživače u Sloveniji, Državne agencije za istraživanje Republike Slovenije (http://www.arrs.gov.si) i univerziteta u Ljubljani (http://www.uni-lj.si).

Na 9. zasjedanju Zajedničkog odbora za naučnu i tehnološku saradnju između Slovenije i Bosne i Hercegovine, održanom u Ljubljani 08.11.2011. godine dogovoreno je da se sljedeći konkurs za period 2014. – 2015. objavi najkasnije 15. februara 2013. Krajnji rok za podnošenje prijedloga bit će 30. april 2013.

Slovenačka i BiH strana će uspostaviti sistem za razmjenu informacija i dobrih praksi za uspješnu saradnju u instrumentima EU namjenjenih finansiranju nauke i tehnologije.

 


 

Sarajevo, 14.11.2011.

Informacija o stipendijama British scholarship trust

Obavještavaju se svi zainteresirani da će u peatk, 18.11.2011. godineu 14h u dekanatu Filozofskog fakulteta  biti održana prezentacija o mogućnostima i procesu aplikacije mladih istraživača (postdiplomaca i doktoranata) za stipendije iz British scholarship trust-a. Svi zainteresirani će moći postaviti pitanja i doznati sve o ovoj fondaciji, jedinoj ovakve vrste koja nudi stipendije za BiH studente. Pozivamo Vas da dođete u što većem broju!

Detaljnije o British scholarship trust:

http://www.britishscholarshiptrust.org


Sarajevo, 10.11.2011.

Poziv za prijavu projekata unutar programa Tempus IV- Reforma visokog obrazovanja putem međunarodne univerzitetske suradnje

Četvrta faza Tempus projekta pokriva razdoblje od 2007-2013 godine. Glavni cilj Tempus IV programa je podrška reformi visokog obrazovanja, odnosno podrška procesu modernizacije visokoškolskih sustava u eurospkim zemljama koje nisu članice EU-a. Osnovna namjena ovog poziva za dostavu prijedloga i projekata jeste promocija multilateralne suradnje između visokoškolskih (obrazovnih) institucija, vlasti i organizacija iz država članica EU-a i zemalja partnera u programu. Krajnji rok za dostavu prijedloga je 23.2.2012 godine.

Detaljnije o pozivu:

http://www.eia.org.uk/view_calls.php?id=311&PHPSESSID=2b9a43c085ddc235ed186277bbff5170

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/


Sarajevo, 09.11.2011.

Poziv za prijavu projekta u okviru SAMKUL programa:

Norveška vlada i istraživačko vijeće Kraljevine Norveške objavili su poziv za sudjelovanje u programu SAMKUL (Cultural Conditions Underlying Social Change). Osnovni cilj programa je jačanje međunarodne suradnje kao i povezivanje prirodnih sa društvenim i humanističkim znanostima, odnosno riječ je o primjeni koncepta applied humanities (primijenjene humanističke znanosti). Projekte mogu prijaviti univerziteti, fakulteti, neovisni istraživački instituti i druge istraživačke institucije. Program se sastoji od nekoliko tematskih i strateških prioriteta. Rok za dostavu prijava je 30.11.2011.

Detaljnije o programu i pozivu:

http://www.forskningsradet.no/en/Funding/SAMKUL/1253969314779

http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&cid=1253964329585&p=1253964329585&pagename=samkul%2FHovedsidemal


Sarajevo, 07.11.2011.

Poziv japanske ambasade

Japanska ambasada poziva sve zainteresirane istraživače/istraživačice iz oblasti humanističkih/društvenih znanosti i novinare starosti do 45 godina da dostave svoje prijave za program intelektualne razmjene 2012/2013 godine. Prijave za učešće u ovom programu potrebno je dostaviti do 07.12.2011. godine. Prijave se dostavljaju poštom na adresu japanske ambasade.

Detaljnije o pozivu:

http://www.bosnia.emb-japan.go.jp/En/Culture_Education/index.html#JF

http://www.mcp.gov.ba/vijesti/?id=2607


Sarajevo, 4.11.2011.

Poziv za sudjelovanje na simpoziju:

Univerzitet u Helsinkiju (Centar za napredne studije) organizira međunarodni simpozij Rethinking the Self: Transnational and Transdisciplinary Bioethical and Biopolitical Concerns koji će se održati od 10-12 aprila 2012 godine. Svi zainteresirani istraživači/čice su pozvani da svoje sažetke (abstracts) pošalju najkasnije do 1.12.2011 godine. Pitanja na koja je stavljen fokus jesu: kako kulturološka, medicinska i politička razumijevanja sopstva utječu na promjenu poimanja ovoga pojma u današnjem društvu, odnosno na koji način ideje o nacionalnom identitetu i sopstvu kao mesu mijenjaju ili rekonfiguriraju iskustvo otjelovljenog sopstva.

Detaljnije informacije o pozivu :

http://www.helsinki.fi/collegium/events/rethinking-the-self.htm


Sarajevo, 03.11.2011.

Delegacija europske komisije u Bosni i Hercegovini objavila je poziv za prijavu projekata:

Svi zainteresirani prijave za projekat unutar programa „komunikacija i informiranje 2011“  trebaju dostaviti do 29.12.2011. godine. Dokumentaciju potrebnu za prijavu moguće je dobiti u uredu Delegacije EU-a za Bosnu i Hercegovinu. Projekat se financira kroz regionalne programe predpristupne pomoći za 2011.

Više informacija vidjeti na linkovima:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1320322324042&do=publi.welcome&searchtype=AS&zgeo=35368&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=prg&orderbyad=Asc&page=1&nbPubliList=15

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1320323213608&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35368&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=prg&orderbyad=Asc&nbPubliList=15&page=1&aoref=131978


Sarajevo, 01.11.2011.

Obavijest:

Obaviještavamo sve zainteresirane da će se na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 10.11.2011. u 11 h (sala 82, Dekanat) održati promocija zbornika "Bosna i Hercegovina u okviru Austro-Ugarske 1878-1918."  Navedeni zbornik nastao je kao rezultat međunarodne konferencije istoimenog naziva održane u Sarajevu 30-31 marta 2009 godine. Na konferenciji su radove predstavili istraživači/čice sa područja cijele Europe preispitujući pri tome različite aspekte Austro-Ugarske vladavine u Bosni i Hercegovini.


 

Sarajevo, 31.10.2011.

Obavijest za sve uposlenike Filozofskog fakulteta koji imaju fakultetski e-mail

Filozofski fakultet u Sarajevu  u suradnji sa Media Centrom omogućio je pristup bazi podataka (digitalnom arhivu) INFOBIRO. INFOBIRO (u vlasništvu Media Centra) je online digitalni arhiv koji svim zainteresiranim istraživačima/čicama omogućava brzu pretragu i pristup člancima iz novina i časopisa sa područja BiH i regije (Hrvatska i Crna Gora), digitalnim kolekcijama stare bh. štampe te sociološkim, medijskim i multidisciplinarnim istraživanjima različitih institucija iz cijele regije. Arhivu INFOBIRO mogu pristupiti svi uposlenici Filozofskog fakulteta koji imaju e-mail nevedenog oblika (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ) tako što će unijeti e-mail i jedinstvenu šifru koju mogu dobiti u Centru NIRSA- mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Digitalni arhiv INFOBIRO uključuje arhiv dnevnih novina (Dnevni Avaz, Oslobođenje, Nezavisne novine, Dnevni list), sedmičnih magazina (Dani, Slobodna Bosna, Reporter, Global, Ljiljan, Max magazine, Feral Tribune, Monitor), petnaestodnevnih magazina (Start, Max Magazine),  arhiva poslovnih magazina (ZIPS, Banke, Poslovne novine, Glasnik vanjskotrgovinske komore, Glasnik privredne/gospodarske komore FBIH, INFOKOM, Banke u BiH),  historijski arhiv (arhiva digitaliziranih novina: Bosanski prijatelj, Bosna, Bosanski vjestnik, Neretva, Bosanska vila, Nada, Glasnik Zemaljskog muzeja, Židovska svijest, Front slobode, Sineast, Naši Dani) i  arhiv istraživanja nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine i Srbije.


Sarajevo, 26.10.2011.

Obavijest za mlade istraživače:

U aprilu 2012. godine u Barceloni će se održati prvi međunarodni kongres mladih istraživača iz područja humanističkih znanosti. Svrha kongresa je okupljanje mladih istraživača (studenata doktorskih studija i onih koji su doktorske disertacije obranili nakon aprila 2008 godine). Mladi istraživači će imati priliku predstaviti svoje (nove) pristupe, tehnike i metodologije koje primjenjuju na bilo koju od disciplina iz područja humanističkih znanosti.

Detaljnije informacije o kongresu vidjeti na stranici:

http://www.h-net.org/announce/show.cgi?ID=188123

 


Sarajevo, 26.10.2011.

Poziv za prijavu projekata unutar FP7 europskog okvirnog programa: podprogrami kapaciteti i saradnja

Obaviještavamo sve zainteresirane da je raspisan natječaj za prijavu projekata unutar dva podprograma FP7 okvirnog programa. Riječ je o podprogramima „Science in society -Znanost u društvu“ koji se nalazi u okviru područja kapaciteti i o projektu „Collaborative projects (Large scale integrated research projects) kolaborativni projekti – veliki integrirani istraživački projekti“ koji se nalazi u okviru područja saradnja.

Prijave za projekte potrebno je dostaviti do 22.2. 2012 za projekat „Science in society“ , odnosno do 02.02.2012. godine za  „Collaborative projects (Large scale integrated research projects). Napominjemo da se Bosna i Hercegovina na projekte može prijaviti samo u suradnji sa partnerskom institucijom/institucijama iz neke od država  EU.

Detaljnije informacije o projektima, procesu i načinu prijave vidjeti na internet stranicama:

Science in society:

http://www.ncp.ba/ba/fp7-nauka-u-drustvu-2012.aspx

http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1221

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2012-1

„Collaborative projects (Large scale integrated research projects):

http://www.ncp.ba/ba/fp7-ssh-kolaborativni-projekti-cp.aspx

http://ec.europa.eu/research/social-sciences/index_en.html

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-SSH-2012-1


Sarajevo, 21.10.2011.

Poziv za sudjelovanje na konferenciji:

Radni naziv konferencije koju organizira CEU (Central European University) jeste "Living Together in Diversity National Societies in the Multicultural Age- Živjeti zajedno u Različitosti Nacionalna društva u multikulturalnom dobu“ Svi zainteresirani istraživači sažetke (abstract) svojih radova trebaju poslati najkasnije do 31.12.2011. godine. Pored radova teoretskog/normativnog karaktera, organizatori konferencije posebice pozdravljaju empirijski potkrijepljene radove.

Više informacija dostupno na linku:

http://www.ces.ufl.edu/funding_opportunities/external_funding.shtml


Sarajevo, 21.10.2011.

Obavijest o održavanju međunarodnog kongresa:

U Parizu će se od 24-28 jula održati međunarodni kongres o istraživanjima u društvenim i humanističkim znanostima. Cilj kongresa jeste okupljanje stručnjaka i istraživača iz područja društvenih i humanističkih znanosti kako bi se promovirao multidisciplinarni pristup , dijalog te  razmjena ideja i metoda. Istraživači će imati priliku da predstave svoje radove  o novim i inovativnim pristupima u istraživanjima unutar društvenih i humanističkih znanosti. Sudjelovati mogu svi eksperti iz bilo koje od disciplina i oblasti društvenih/humanističkih znanosti. Službeni jezici kongresa su engleski i francuski.

 

Više informacija na internet stranici:

http://www.womenlobby.org/spip.php?article1444


Sarajevo, 18.10.2011.

Nove mogućnosti za finansiranje projekta Student Based Research

Znanstveno-istraživački inkubator (ZINK) Filozofskog fakulteta u Sarajevu je pokrenuo u 2011.godini projekat Student Based Research koji povezuje 6 interaktivnih programa za uključivanje studenata u naučni i istraživački rad akademske zajednice Bosne i Hercegovine. Korisna informacija je da je Sparkasse Bank raspisala  poziv za sponzoriranje i financiranje projekata za 2012 godinu. Jedna od tri oblasti  za koju Sparkasse Bank nudi i izdvaja sredstva jeste oblast naslovljena 'mladi'  unutar koje se nalazi podkategorija obrazovanje. Kao banka koja promovira društveno odgovorno poslovanje, Sparkasse nudi priliku svim pojedincima, institucijama, udruženjima i fondacijama da se prijave na navedeni poziv za finaciranje njihovih projekata.

Detaljnije vidjeti na internet stranici:

http://www.sparkasse.ba/drustveno_odgovorno_poslovanje.html


Sarajevo, 18.10.2011.

Informacija iz Ministarstva civilnih poslova o dodjeli grant sredstava iz fonda Višegradske grupe

Investiciono-razvojni fond Višegradske grupe osnovan je 2000 godine sa ciljem promocije razvoja i suradnje među zemljama članicama Višegradske grupe- Češke Republike, Mađarske, Poljske i Slovačke. 2005 godine fond je programe  proširio i na zemlje zapadnog Balkana. Fond grantove dodjeljuje za sljedeće oblasti:kulturna saradnja, naučna razmjena i istraživanje, obrazovanje, omladinska razmjena, prekogranična saradnja i promocija turizma. Prijave za dodjelu grantova podijeljene su u dvije kategorije- manji i veći grantovi. Rok za prijavu projekata za male grantove jeste kraj novembra a rok za prijavu projekata za velike grantove  je mart 2012 godine.

Više informacija o programu, mogućnostima i procesu aplikacije vidjeti na internet stranicama:

http://www.mcp.gov.ba/vijesti/?id=2485

http://visegradfund.org/

 


Sarajevo, 14.10.2011.

Obavijest za zainteresirane istraživače:

predstavite Vaše istraživačke radove u okviru europskog istraživačkog projekta Living in the surveillance societies - Živjeti u društvima nadzora. 

Living in the surveillance societies (LiSS) dio je COST europskog istraživačkog projekta. LiSS je interdisciplinarni istraživački projekat koji je usmjeren na povećanje i produbljivanje znanja o životu, življenju i radu u epohi i društvima nadzora. Bolje i kvalitetnije razumijevanje društva/društava nadzora treba omogućiti potpunije, preciznije i jasnije razumijevanje posljedica povećanog nadzora putem primjene različitih (novih) ICT tehnologija. Sheffield University organizira petu polugodišnju konferenciju radnog naslova „Watch This Space: Surveillance Futures“

Više informacija možete vidjeti na internet stranicama:

http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS0807

http://www.liss-cost.eu/liss-home/latest-news/news-single-view/?tx_ttnews[tt_news]=128&tx_ttnews[backPid]=73&cHash=7eb02ac83d

 


Sarajevo, 14.10.2011.

RRPP - Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans

Regionalni program za promociju istraživanja (RRPP) za cilj ima osnaživanje istraživačkih kapaciteta u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori i Srbiji. Koncipiran  je  kao platforma suradnje za sve zemlje u regiji. Program bi kroz desetogodišnju implementaciju trebao ojačati istraživačke kapacitete, pojačati suradnju na polju društvenih znanosti te općenito ukazati na njihov značaj i važnost društvenih istraživanja.  RRPP program posebice ističe važnost pitanja vezanih uz transformaciju područja Zapadnog Balkana. 

Više o programu na linku:

http://www.rrpp-westernbalkans.net/

 


Sarajevo, 13.10.2011.

Informacija o evropskoj istraživačkoj mreži COST – europska suradnja u znanosti i tehnologiji

(European cooperation in science and technology)

 

COST je europski (međuvladin) interdisciplinarni istraživački okvir za suradnju u pitanjima znanosti i tehnologije unutar kojeg se nacionalni projekti mogu koordinirati na  europskom nivou i komplementaran je 7 Europskom okvirnom programu (FP7). Osnovni cilj COST-a je jačanje europskog istraživačkog prostora (ERA- European research area). Struktuiran je na način da se unutar njega razlikuje devet ključnih područja koja pokrivaju različite oblasti i discipline. Na područje društvenih i humanističkih znanosti odnosi se samo jedna od devet jedinica unutar istraživačkog okvira COST-a : Individuals, Societies, Culture and Health (ISCH).

BiH se može ravnopravno prijaviti na sve projekte unutar  COST mreže pri čemu podcrtavamo da je prijavu moguće izvršiti i ući u projekat čak i u slučajevima u kojima je projekat već otpočeo sa radom i u trajanju je MANJE od godinu dana. Sinonim za projekte unutar COST istraživačke mreže jeste područje naslovljeno ACTIONS (djelovanja). Kako biste se prijavili na projekat unutar COST-a  potrebno je pronaći aktivan projekat (actions) i obratiti se osobi koja je zadužena za njega (chair of the action). Ono što je od posebne važnosti za sve zainteresirane istraživače u BiH jeste to da je u COST istraživačkoj mreži moguće upoznavanje i suradnja sa potencijalnim partnerima s kojima je moguće ući u Sedmi Okvirni Program EU (FP7).

Za detaljnije informacije vidjeti više na internet stranicama:

http://www.cost.eu/

http://www.cost.eu/about_cost

 


 

Sarajevo, 13.10.2011.

Obavijest o održavanju XXIII Svjetskog kongresa filozofije 

Obavještavamo sve zainteresirane da će se XXIII  Svjetski kongres filozofije održati u Ateni od 4-10 augusta 2013. godine. Svjetski kongres filozofije organizira se svakih pet godina od strane međunarodne Federacije filozofskih društava u suradnji sa jednim od društava članova međunarodne Federacije. Pored razmjene ideja i iskustava Kongres za cilj ima  propitivanje uloge i funkcije filozofije i filozofa u današnjem društvu te  isticanje prednosti i nedostataka filozofske refleksije u odnosu na druge discipline. Poseban naglasak stavljen je na ulogu filozofije i filozofske refleksije kada govorimo o pitanjima i problemima od globalnog značaja koji utječu na čovječanstvo u cjelini.

 Detaljnije o pozivu i prijavi vidjeti na internet stranicama:

http://www.wcp2013.gr/

http://www.wcp2013.gr/en/universal/congress-filosofias.html

 


Sarajevo, 12.10.2011

Informacija o Javnom pozivu iz Ministarstva civilnih poslova BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH objavilo je na svojim internetskim stranicama: Javni poziv za prijavu projektnih prijedloga u okviru programa EU-a Cjeloživotno učenje (Lifelong Learning Programme) za 2012 godinu. Program EU-a Cjeloživotno učenje vezan je uz sve aspekte obrazovanja (predškolsko, osnovno, visoko, stručna usavršavnja  i  obrazovanje odraslih). Ovaj program se sastoji od nekoliko potprograma, na koje se aplikanti iz BiH mogu prijaviti samo u svojstvu pridruženog partnera, tj. u saradnji sa nekom od evropskih institucija ili organizacija. Više informacija i detalja vidjeti na internet stranicama:

http://www.eia.org.uk/view_calls.php?id=291&PHPSESSID=2b9a43c085ddc235ed186277bbff5170

http://eacea.ec.europa.eu/llp/about_llp/about_llp_en.php

http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php#fragment-9

http://www.mcp.gov.ba/vijesti/?id=1954

 


 

Sarajevo, 12.10.2011

Jean Monnet program

Program Cjeloživotno učenje uključuje i program Jean Monnet, pokrenut 1989 koji za cilj ima unapređenje znanja, istraživanja i učenja vezanih za procese evropskih integracija. Program je fokusiran prije svega na visokoškolske institucije unutar i van granica EU-a, na interkulturalnu suradnju te općenito na jačanje suradnje u području evrospkih integracijskih studija. BiH se na ovaj program može prijaviti  pod potpunim učešćem. Više informacija i detalja vidjeti na internet stranici:

http://eacea.ec.europa.eu/llp/jean_monnet/jean_monnet_en.php

http://www.mcp.gov.ba/vijesti/?id=1957

 


 

Sarajevo, 3.10.2011

Počeo sa radom HELP DESK u Centru NIRSA 

U Centru NIRSA počeo je sa radom HELP DESK za aktivnosti vezane za projekte uposlenika Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Od asistenata i volontera angažiranih u HELP DESK-u Centra NIRSA možete dobiti administrativnu, tehničku i stručnu pomoć koja vam može koristiti u vašem radu na prijavljivanju i realizaciji projekata, i to u aktivnostima:
  1. zakazivanja sastanaka članova projektnih timova;
  2. vodjenja zapisnika sa sastanaka;
  3. kontaktiranja i obavještavanja partnera i partnerskih organizacija u projektima;
  4. pretraživanja baza podataka i registara vezanih za projekte;
  5. pribavljanja dokumentacije za prijavljivanje projekata;
  6. pribavljanja uputstava i tumačenja za popunjavanje projektne dokumentacije;
  7. transfera i deponiranja projektne dokumentacije;
  8. praćenja rezultata javnih poziva i konkursa.

 


 

Sarajevo, 1.10.2011

Upotreba prostora i opreme u Centru NIRSA 

Obavještavamo nastavnike i saradnike Filozofskog fakulteta u Sarajevu da sve aktovnisti koje ste planirali i koje zahtijeva izvodjenje i realizacija vaših projekta možete obavljati  u prostoriji Centra NIRSA, soba br.8 / prizemlje, svakim radnim danom od 8:00 - 16:00 h, a po potrebi tokom cijelog dana i sedmice (uz dogovor sa dekanatom i voditeljem Centra NIRSA o načinu upotrebe opreme i prostora).

Osim poslova i aktivnosti vezanih za naučne i stručne projekte, možete koristiti prostor i opremu Centra NIRSA za komercijalne aktivnosti koje se realiziraju preko edukacijskih centara u sastavu Centra NIRSA (specijalističke edukacije,specijalistički kursevi, cjeloživotno obrazovanje, gostujuće predavanje, kursevi stranih jezika) za kapacitet grupe od maksimalno 10 učesnika (zbog ograničenog kapaciteta prostora u Centru NIRSA).

Za veće grupe i za upotrebu zidne table, videoprojektora, grafoskopa ili većeg broja računara i drugih sredstava potrebno je obezbijediti slobodne učionice, amfiteatre ili laboratorije koji postoje na Filozofskom fakultetu u Sarajevu putem službi u dekanatu.

Sve dodatne informacije možete dobiti na

HELP DESK

@:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Direktni telefon: 00387 33 253 290

Preko centrale: 00387 33 100, lokal: 290.


 

Sarajevo, 30.9.2011

Programi & Projekti Centra NIRSA 

Filozofski fakultet u Sarajevu uspješno je realizirao svoju prijavu putem Centra NIRSA na javni poziv Federalnog ministarstva za obrazovanje i nauku BiH za nabavku opreme neophodne za rad Centra NIRSA.

Sredstva u iznosu od 30.000,00KM, koja su odobrena Filozofskom fakultetu u Sarajevu, bit će utrošena za nabavku opreme i izgradnju infrastrukture u Centru NIRSA. To će, pored ostalog, omogućiti i uključivanje Filozofskog fakulteta u Sarajevu u programe Long-Distance Education i On-Line Learning. Na taj način će se otvoriti nova linija samofinansiranja Filozofskog fakulteta u Sarajevu.


 

Sarajevo, 28.9.2011

Rezultati konkursa Federalnog ministarstva za obrazovanje i nauku BiH 

Objavljeni su rezultati konkursa Federalnog ministarstva za obrazovanje i nauku BiH za dodjelu sredstava institucijama i naučnim ustanovama u 2011.godini.

1.  Rezultati raspodjele sredstava Transfera za implementaciju Bolonjskog procesa u 2011. godini

U kategoriji: Podrška uključivanju studenata u naučno-istraživačke procese i praktičnu primjenu stečenih znanja u 2011. godini Znanstveno-istraživački inkubator (ZINK) je dobio sredstva u iznosu od 20.000,00KM za izvodjenje 6 interaktivnih programa povezanih sa temeljnim ZINK-ovim projektom Student-Based Research.

Rezultati: http://www.fmon.gov.ba/images/rezultati%20raspodjele%20sredstava%20transfera%20za%20implementaciju%20bolonjskog%20procesa%20u%202011.pdf

Čestitamo projektnom timu ZINK-a !

2. Rezultati raspodjele sredstava za program „Podrška javnim naučnim i visokoškolskim ustanovama (univerzitetima) od značaja za Federaciju“ (stimulisanje rada javnih naučnoistraživačkih, istraživačko-razvojnih i visokoškolskih ustanova od značaja za Federaciju/BiH kroz uredjenje prostora i nabavku prioritetne opreme za naučnoistraživački rad)

U ovoj kategoriji sredstva je dobio Centar za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti Filozofskog fakulteta u Sarajevu (Centar NIRSA) za projekat opremanja Centra u iznosu od 30.000,00KM.

Rezultati: http://www.fmon.gov.ba/images//podrska%20javnim%20naucnim.pdf 

Čestitamo projektnom timu Centra NIRSA !

 


 

Sarajevo, 27.9.2011

Određeni državni predstavnici BiH u programima FPEU-7

 

alt

 

Evropska Komisija je preko Evropskog savjeta za istraživanje (ERC - European Research Council) u Bruxellesu potvrdila  prijedlog Federalnog ministarstva za nauku i obrazovanje i Ministarstva za civilne poslove i za predstavnika Bosne i Hercegovine u programu IDEJE  izabrala profesora dr. Nijaza Ibrulja, voditelja Centra za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti (Centar NIRSA) Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Prioritetni projekat kojeg je potrebno pokrenuti u  institucijama EU i zajedničkim institucijama BiH je osnivanje ministarstva za nauku i tehnologiju na nivou Bosne i Hercegovine.


 

   
© ALLROUNDER